Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

prof. Hanna Knysiak-Sudyka

Kierownik Katedry

prof. Hanna Knysiak-Sudyka

profesor doktor habilitowany nauk prawnych z tytułem honorowym profesora zwyczajnego, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (...)
więcej O prof. Hanna Knysiak-Sudyka

dr Agata Cebera

doktor nauk prawnych, zatrudniona w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ na stanowisku adiunkt, wykładowczyni „Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie” organizowanej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ (...)
więcej O dr Agata Cebera

dr Jakub G. Firlus

zatrudniony w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ na stanowisku asystenta, wykładowca „Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie” organizowanej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ (...)
więcej O dr Jakub G. Firlus

dr Adam Kozień

asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej, Laureat VIII edycji programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Diamentowy Grant”, absolwent studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, absolwent Szkoły Prawa Austriackiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego, student na studiach MBA prowadzonych w języku angielskim przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Clark University w Worcester w ramach Programu MBA KSB + Master, redaktor naczelny Czasopisma Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”, członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komitetu Kopca Kościuszki, sekretarz Stowarzyszenia pn. „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”. Autor licznych publikacji naukowych i prelegent licznych konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz ogólnopolskim. Do zakresu zainteresowań naukowych należą: prawo publiczne, postępowanie administracyjne, prawo administracyjne, ochrona dóbr osobistych, ochrona danych osobowych, teoria prawa, prawo Unii Europejskiej, prawo publiczne gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo ochrony dziedzictwa kultury, prawne aspekty związane z instytucjami kultury, prawo ochrony zabytków, prawo o szkolnictwie wyższym, aspekty interdyscyplinarne z zakresu prawa, ekonomii i zarządzania. Ponadto interesuje się prawem, historią, ekonomią, zarządzaniem oraz muzyką klasyczną.
więcej O dr Adam Kozień